close sticky

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยผลข้างเคียงวัคซีน ซิโนฟาร์ม พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ล่าสุด

20 พ.ย. 64

กรณีวัคซีน ซิโนฟาร์ม ศูนย์ข้อมูล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานผลข้างเคียงการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากผู้รับวัคซีนโควิด จำนวน 13,800,281 โดส

ผู้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 7,031,240 พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.39 % = 27,152 ราย
day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.63 % = 44,594 ราย
day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.31 % = 22,044 ราย

อาการไม่พึงประสงค์ ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

ปวดศีรษะ 0.56 %
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.43 %
เหนื่อย เพลีย 0.41 %
ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.37 %
อาการไข้ 0.36 %

ผู้รับวัคซีน "วัคซีนซิโนฟาร์ม" เข็มที่ 2 จำนวน 6,769,041 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.06 % = 4,097 ราย
day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.34 % = 22,688 ราย
day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.22 % = 14,758 ราย
อาการไม่พึงประสงค์ ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

ปวดศีรษะ 0.32 %
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.27 %
ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.25 %
เหนื่อย เพลีย 0.24 %
อาการไข้ 0.21 %

สัดส่วนของผู้รายงานอาการข้างเคียงต่อจำนวนเข็มที่ฉีด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับรายงานผู้รับ "วัคซีนซิโนฟาร์ม" (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564)

ผู้เสียชีวิตสะสม 22 ราย พบว่า เสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด 2 ราย , กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 4 ราย , หัวใจล้มเหลว 2 ราย , โรคประจำตัว 5 ราย , HIV ที่ไม่ได้รับการรักษา 1 ราย หัวใจเต้นผิดจังหวะ 1 ราย และ เส้นเลือดสมองแตก 1 ราย ปอดอักเสบ 1 ราย ติดเชื้อในกระแสเลือดและปอดอักเสบ 1 ราย เส้นเลือดหัวใจตีบ 1 ราย เส้นเลือดสมองตีบและสมองบวม 1 ราย และรอการชันสูตร 2 ราย
ผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 17 ราย สาเหตุจากมีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจากโรคประจำตัว 4 ราย , ภาวะเส้นเลือดสมองตีบ 1 ราย , ภาวะเส้นเลือดสมองแตก 5 ราย , ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 1 ราย , ภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง 3 ราย , แพ้วัคซีนรุนแรง SJS 1 ราย และ เวียนศีรษะ 2 ราย

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 743,481 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- สหราชอาณาจักร เตรียมรับรอง ซิโนแวค-ซิโนฟาร์ม เข้าประเทศไม่ต้องกักตัว
- www.ไทยร่วมใจ.com แจ้งผู้ฉีด ซิโนเเวค ซิโนฟาร์ม ลงทะเบียนเข็ม 3 เริ่ม 12 พ.ย. นี้
- ครม. ไฟเขียว รัฐวิสาหกิจซื้อวัคซีน ซิโนฟาร์ม ฉีดให้พนักงาน-ลูกจ้างเองได้


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่