close sticky

นนทบุรี เปิดลงทะเบียน วัคซีนเข็ม 3 โมเดอร์นา Booster Dose เริ่มฉีด 23 พ.ย. นี้

275
10 พ.ย. 64

เช็กเงื่อนไข นนทบุรี เปิดลงทะเบียน วัคซีนเข็ม 3 โมเดอร์นา Booster Dose เริ่มฉีด 23 พ.ย. นี้


วันที่ 9 พ.ย. 64 เพจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิดรับลงทะเบียนรับวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 3 (Booster) ผ่านไลน์วัคซีน อบจ.นนทบุรี https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=nontpaoตั้งแต่วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 (จนกว่าจะครบจำนวน) โดยจะได้รับวัคซีนในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564ณ สนามฉีดวัคซีนเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
เงื่อนไขการรับวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 3

1.มีทะเบียนบ้านในจังหวัดนนทบุรี

2.ประชาชนทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป

3.ได้รับวัคซีน ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน
หลักฐานการลงทะเบียน

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม


 

นนทบุรี วัคซีนเข็ม 3 โมเดอร์นา


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่