close sticky

นิด้าโพล เผยคนกรุงเทพฯเลือก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ว่าฯกทม. คนใหม่

0
8 พ.ย. 64

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 7 ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564


ทั้งนี้ จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 33.18 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 16.59 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 14.09 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ


ส่วนอันดับ 4 ร้อยละ 6.74 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล อันดับ 5 ร้อยละ 5.99 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อันดับ 6 ร้อยละ 5.91 ระบุว่าเป็นน.ส. รสนา โตสิตระกูล อันดับ 7 ร้อยละ 4.09 ระบุว่าเป็น นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์


อันดับ 8 ร้อยละ 3.03 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 9 ร้อยละ 2.42 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ อันดับ 10 ร้อยละ 2.35 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) อันดับ 11 ร้อยละ 1.82 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 1.59 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคกล้า ร้อยละ 1.06 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และร้อยละ 1.14 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย


และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 6 เดือนตุลาคม 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจและจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง น.ส. รสนา โตสิตระกูล นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) และนายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


- โพล ชี้ ชัชชาติ นำโด่งอันดับ 1 คนกรุงโหวตนั่ง ผู้ว่าฯ กทม.
- ชัชชาติ โพสต์อาลัยอาสากู้ภัย ชี้เหตุไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว ต้องปรับปรุงการรับมืออุบัติภัย
- ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยืนยันลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม