advertisement

ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ยื่นฟ้อง นายก ละเมิดถอนข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉินฯ

4 พ.ย. 64

กรณียื่นฟ้อง นายก ที่ศาลเเพ่ง ถนนรัชดาภิเษก กลุ่มผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม 3 ราย ได้ยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จำเลยที่ 1 ,กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 2 ,กระทรวงสาธารณสุข จำเลยที่ 3กระทรวงการคลัง จำเลยที่ 4 ความผิดละเมิด เรียกค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้งสาม ทุนทรัพย์รวม 6,116,685 บาท

และขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ที่ส่งผลให้ร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มต้องปิดการประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ตลอดจนการดาเนินการของจําเลยที่ 1 และการบริหารจัดการแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคดังกล่าวที่ผิดพลาด อันเป็นที่มาให้จําเลยที่ 1 ได้ประกาศและหรือออกคำสั่งและหรือข้อกำหนดตามมาตรา 9 ของ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสังกัดจำเลยที่ 2 รมว.สาธารณสุข และรมช.สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ในสังกัดจําเลยที่ 3 ได้กระทําละเมิดต่อโจทก์ระหว่างวันที่ 17 มี.ค.63 จนถึงวันฟ้อง

ซึ่งศาลประทับฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำ พ.5195/2564 นัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์วันที่ 3 ก.พ.2565 เวลา 13.30 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ทรงทักทายนายกฯ อย่างเป็นกันเอง ชมไทยจัดการโควิดได้ดี
นายกฯ ประยุทธ์ โชว์วิสัยทัศน์เวที COP26 ย้ำ หยุดทำร้ายธรรมชาติ เพราะไม่มีโลกใบที่สอง
นายกฯ พร้อมคณะ เดินทางสู่สหราชอาณาจักร เข้าร่วมประชุม COP26

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม