close sticky
ยาดมโป้ยเซียน

ไทม์ไลน์ เงินอุดหนุนบุตร พม. ประกาศวันโอนยาวถึงก.ย.ปี 65 มีประกันสังคมรับ 1,400

0
4 พ.ย. 64

กรณีไทม์ไลน์ เงินอุดหนุนบุตร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ค SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ว่า


ประกาศ ขอแจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2564) #โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด #เงินอุดหนุนเด็ก #เงินเดือนเด็ก ดังนี้


- เดือนพฤศจิกายน 2564 วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564
- เดือนธันวาคม 2564 วันพฤหัส ที่ 9 ธันวาคม 2564
- เดือนมกราคม 2565 วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565
- เดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
- เดือนมีนาคม 2565 วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565
- เดือนเมษายน 2565 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565
- เดือนพฤษภาคม 2565 วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565
- เดือนมิถุนายน 2565 วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565
- เดือนกรกฎาคม 2565 วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565
- เดือนสิงหาคม 2565 วันพุธ 10 สิงหาคม 2565
- เดือนกันยายน 2565 วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565


สำหรับโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร คือหนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยจะเป็นการจ่ายเงินให้กับ เด็กวัยแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี" จำนวนรายละ 600 บาทต่อเดือน


ในส่วนของเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงิน เงินอุดหนุนบุตร ได้แก่


- ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป)
- จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน
- ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 กันยายน 2564
จ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์
- ผู้ปกครองของเด็กที่มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร ได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


1. เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์ ได้ที่ คลิก


2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน


3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด


4. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ


5. กดค้นหาข้อมูล


หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่


- ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)


ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมงตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร


อย่างไรก็ตาม สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 มีสิทธิได้รับ เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม เดือนละ 800 บาทต่อคน โดยจ่ายคราวละไม่เกิน 3 คน โดยการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตน และภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ


ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th


ดังนั้น เมื่อรวมกันแล้วทั้ง เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท และ เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม 800 บาท รวมเป็น 1,400 บาทต่อเดือน กรณีมีลูกคนเดียว แต่หากมีลูกหลายคนก็จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไข


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


- รัฐบาลอุดหนุนนายจ้าง จ่ายเงินเดือนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อคน 3 เดือน ลงทะเบียนก่อน 20 พ.ย.
- เช็กเลย! ประกันสังคม ม.33 ขึ้นสถานะสีเขียวรับ เงินเยียวยา 5,000 บาท โอนเข้าพร้อมเพย์แล้ว
- เงินประกันรายได้เกษตรกร ปี 2564/65 งวด 1 ธ.ก.ส. พร้อมโอนให้ ภายใน 3 วัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่