close sticky

กระทรวงยุติธรรม เตือน เซ็นชื่อแทนคนอื่น เสี่ยงผิดฐาน ปลอมเอกสาร โทษคุก 3 ปี ปรับ 6 หมื่น

27 ต.ค. 64

เตือน เซ็นชื่อแทน แม้เจ้าตัวยินยอมก็อาจมีความผิดฐาน ปลอมเอกสาร เสี่ยงติดคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


วันที่ 27 ต.ค. 64 เพจฯ กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand เผย กฎหมายน่ารู้ ตอน รู้หรือไม่ ปลอมลายเซ็นแม้เจ้าของลายเซ็นยินยอม มีความผิด ฐานปลอมเอกสาร


ความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องมี 3 ส่วนครบถ้วน ดังนี้
1. ลงลายมือชื่อคนอื่น (แม้เจ้าของลายมือชื่อตัวจริงยินยอมก็ผิด)
2. ทำไปเพื่อให้คนอื่นหลงเชื่อ
3. คนอื่นได้รับความเสียหาย

เมื่อครบองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน ก็ผิดฐานปลอมเอกสาร มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264


ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264


247862264_877160413170100_512

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่