close sticky

นิสิตเก่าจุฬาฯ เลื่อนจัดงานบอลครั้งที่ 75 ยันยังแบก พระเกี้ยว ต่อ

0
25 ต.ค. 64

นิสิตเก่าจุฬาฯ ออกประกาศ เลื่อนจัดงานบอล ครั้งที่ 75 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบุท้าย ยังคงสืบสานให้มีการอัญเชิญพระเกี้ยว


กรณีองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ได้ออกแถลงการณ์ ยกเลิกกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 ต.ค.64 ที่ผ่านมา โดยระบุว่าเพื่อยุติความไม่เท่าเทียม นั้น


ล่าสุด (25 ต.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมนิสิตเก๋าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางการจัดงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ระบุว่า สมาคมนิสิตเก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันสืบสานงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ สืบเนื่องเป็นประจำทุกปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และหลอมรวมความสมัครสมานสามัคศีระหว่างนิสิตเก่า ศิษย์เก่า และนิสิต นักศึกษา ทั้งสองสถาบัน และร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งตีงามให้กับสังตมไทย โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการจัดงานโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กิจกรรมต่าง 1 ดำเนินไปด้วยดี และได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในฝ่ายเชียร์ พาเหรด และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสร้างประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รู้จักการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม ทั้งยังได้ซึมชับขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทั้งสองสถาบัน โดยสมาคมนิสิตเก่จุฬาฯ และสมาคมธรรมศาสตร์ฯ เป็นผู้สนับสนุนในการจัดงานฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งที่ 75 นี้


สมาคมธรรมศาสตร์ฯ ในฐานะเจ้าภาพได้มีหนังสือลงวันที่ 30 กันยายน 2564 แจ้งขอเลื่อนกำหนดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีฯ ออกไปก่อน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาตโรคติดเชื้อโคโรน่ไวรัส 2019 ที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ ซึ่งสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ก็เห็นพ้องด้วยเพื่อร่วมกันรับผิดขอบต่อสังคมส่วนรวม


ทั้งนี้ การจัตงานฟุตบอลประเพณีฯ ในครั้งต่อ ๆ ไป สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ยังคงสืบสานให้มีการอัญเชิญพระเกี้ยว อันเป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อเป็นขวัญ กำสังใจ และความภาคภูมิใจในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเหล่านิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันทั้งมวล พร้อมลงชื่อ สมาคมนิสิตเก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชปถัมภ์ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


- ยกเลิกอัญเชิญพระเกี้ยว หมอวรงค์ ชี้สะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศ ลั่นความเท่าเทียมไม่มีจริง
- ดราม่า พระเกี้ยว ชัยวุฒิ เชื่อทุกคนภูมิใจได้แบกเสลี่ยง เนติวิทย์ สวนให้มาแบกเอง
- องค์การนิสิตจุฬาฯ ประกาศ ยกเลิกอัญเชิญพระเกี้ยว ยุติความไม่เท่าเทียม


fcieaehviamd82l(1)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม