close sticky

เช็กลิสต์ 63 โรงเรียน กทม. นำร่องเปิดเรียนแบบ On Site

0
24 ต.ค. 64

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักอนามัย เผยรายชื่อ 63 โรงเรียนแรก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้


วันที่ 24 ต.ค. 64 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เผยรายชื่อ 63 โรงเรียนแรก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้ โดยขอให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดตามภาพดังนี้ 


01


02


03

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม