close sticky

ราชกิจจานุเบกษา นายกฯ ลงนามยกเลิกเคอร์ฟิว กทม.และ 16 จังหวัด รับเปิดประเทศ มีผลตั้งแต่ 5 ทุ่ม วันที่ 31 ต.ค.64

139
22 ต.ค. 64

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดมาตรา 9 ฉบับ 36 นายกรัฐมนตรีลงนาม "ยกเลิกเคอร์ฟิว" มีผล 5 ทุ่ม วันที่ 31 ตุลาคม 2564 พร้อมเผยโฉม 17 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว รับเปิดประเทศ


เมื่อเวลา 23.30 น. ของวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 36 โดยที่การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น รัฐบาลจึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีการฟื้นฟูประเทศเพื่อประโยชน์ด้านการใช้ชีวิตความเป็นอยู่และด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชน ในเบื้องต้นจึงเห็นควรให้มีการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงาน


r1_1


ทั้งนี้ ได้กำหนด 8 ข้อ สาระสำคัญ คือการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 17 จังหวัด นอกจากนี้ ยังมีการให้การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเดิมเคยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากการจำแนกจังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ แต่ได้มีคำสั่งกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว มีผลตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2564 รวมถึงการห้ามจัดกิจกรรมเสี่ยงในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว การปรับระดับพื้นที่ ตลอดจนการกำหนดและมาตรการป้องกันโรคของผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร


r2_1


r3_2


r4_1


อย่างไรก็ตาม มี 4 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี (เฉพาะอำเภอบางละมุง เมืองพัทยา อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอสัตหีบ เฉพาะตำบลนาจอมเทียน และตำบลบางเสร่), ระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด) และสมุทรปราการ (เฉพาะพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) ทำให้ 4 จังหวัด/พื้นที่เหล่านี้ไม่มีการเคอร์ฟิวตามข้อกำหนดดังกล่าว


1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดกระบี่
3. จังหวัดชลบุรี (เฉพาะอำเภอบางละมุง เมืองพัทยา อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอสัตหีบ เฉพาะตำบลนาจอมเทียน และตำบลบางเสร่)
4. จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง)
5. จังหวัดตราด (เฉพาะอำเภอเกาะช้าง)
6. จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะอำเภอเมืองบุรีรัมย์)
7. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะตำบลหัวหิน และตำบลหนองแก)
8. จังหวัดพังงา
9. จังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ)
10. จังหวัดภูเก็ต
11. จังหวัดระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)
12. จังหวัดระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด)
13. จังหวัดเลย (เฉพาะอำเภอเชียงคาน)
14. จังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
15. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า)
16. จังหวัดหนองคาย (เฉพาะอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอท่าบ่อ)
17. จังหวัดอุดรธานี (เฉพาะอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง อำเภอหนองหาน และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม