เช็กเลย! กทม.ออกประกาศฉบับที่ 44 ขยายเวลาเปิดกิจการ-กิจกรรม เริ่ม 16 ต.ค.นี้

16 ต.ค. 64

เช็กเลย! กทม.ออกประกาศฉบับที่ 44 ผ่อนคลายความเข้มงวดของมาตรการควบคุมโรค ขยายเวลาเปิดกิจการ-กิจกรรม ห้างฯ โรงภาพยนตร์ สวนสาธารณะ เปิดได้ตามปกติไม่เกิน 4 ทุ่ม เริ่ม 16 ต.ค.นี้

วันที่ 15 ต.ค.64 กรุงเทพมหานคร ออกประกาศ ฉบับที่ 44 ผ่อนคลายความเข้มงวดบางกรณี ระบุ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30/2564 มีมติปรับเงื่อนไขมาตรการสำหรับกิจการ/กิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 44) เพื่อเป็นการปรับปรุงและผ่อนคลายความเข้มงวดของมาตรการควบคุมโรคต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับภาพรวมของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก   

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้

  1. ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา สวนสาธารณะ เปิดได้ตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น. 
  2. ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัด เปิดจำหน่ายสินค้าได้ทุกประเภท ตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น. (เครื่องเล่นในสถานที่ดังกล่าวเปิดได้ แต่ต้องให้เขตพื้นที่อนุญาต) สำหรับร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการเวลากลางคืน ให้ปิดตั้งแต่เวลา 22.00 – 03.00 น. 
  3. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แบบไป-กลับ สามารถเปิดให้บริการได้ โดยขออนุญาตสำนักอนามัย กทม. (ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ และต้องสุ่มตรวจATK เจ้าหน้าที่ทุกสัปดาห์) 
  4. โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ เปิดให้บริการประชุม สัมมนา หรือจัดงานพิธีตามประเพณีได้ จนถึงเวลา 22.00 น. โดยห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้จัดเตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุด จัดให้มีช่วงเวลาพักเพื่อระบายอากาศ และปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยที่กำหนด 
  5. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดให้บริการประชุม สัมมนา หรือจัดงานพิธีตามประเพณีได้ จนถึงเวลา 22.00 น. โดยห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้จัดเตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุด งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และยังคงปิดให้บริการส่วนที่เป็นร้านเกม ตู้เกม เครื่องเล่น สวนสนุก สวนน้ำ 
  6. สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ภายนอกอาคาร ให้สำนักงานเขตพื้นที่ประเมินและพิจารณาอนุญาต 🎡

ทั้งนี้ ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มบุคคลมากกว่า 50 คน

245938519_3929355087164083_50

246131543_3929355093830749_63245978609_3929355090497416_15

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

เช็กเลย! กทม.ออกประกาศฉบับที่ 43 คลายล็อกกิจการ-กิจกรรม เริ่ม 1 ต.ค.นี้
ทางด่วน ปรับเวลาให้บริการทุกด่าน ทุกสายทาง รับเคอร์ฟิวใหม่ เริ่ม 16 ต.ค.นี้
ด่วน! ศบค.ลดเวลา เคอร์ฟิว เริ่ม 5 ทุ่ม ถึงตี 3 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.นี้

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่