close sticky

โฉมใหม่! PTT สเตชั่น กลางเกาะเมืองอยุธยา ชูสถาปัตย์กล่อมกลืนแหล่งท่องเที่ยว

0
9 ต.ค. 64

โออาร์ เปิดตัวสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น รูปแบบ Concept Station แห่งแรก ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างคุณค่าให้ชุมชน


10


บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ปรับปรุงสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น บริษัท อยุธยาจังหวัดพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันเพียงแห่งเดียว ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเกาะเมืองของอยุธยา ซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร ให้เป็นสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น รูปแบบพิเศษ หรือ "Concept Station" ที่มีแนวคิดสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นแห่งแรก


6


ซึ่งได้นำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่สะท้อนถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ สร้างลักษณะเด่นโดยการนำสถาปัตยกรรมโบราณในท้องถิ่นมาออกแบบและตกแต่งอาคารภายในสถานีบริการ ไม่ว่าจะเป็นเกาะจ่ายน้ำมัน ร้านคาเฟ่อเมซอน ห้องน้ำ พื้นลาน สำนักงาน งานภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น คงไว้ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ บอกเล่าเรื่องราว สร้างความแตกต่าง และเป็นความภาคภูมิใจของชุมชน รวมถึงให้เป็นแลนด์มาร์กในการแวะพักสำหรับผู้เดินทาง


3


โดย โออาร์ คาดหวังที่จะพัฒนาให้ พีทีที สเตชั่น ให้เป็นศูนย์กลางที่จะร่วมเติมเต็มทุกความสุขและเติบโตไปพร้อมกับทุกชุมชน หรือ Living Community ที่นอกจากจะมีสินค้าและบริการที่ครบครันแล้ว ยังมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับผู้คน เศรษฐกิจชุมชน และสิ่งแวดล้อม มอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในชุมชนได้อย่างเป็นจริงและยั่งยืนอีกด้วย


145789


 


ข่าวยอดนิยม