close sticky

เปิดลงทะเบียนรับ เงินเยียวยา SMEs นายจ้างได้ 3,000 บาท สูงสุด 6 แสน

0
7 ต.ค. 64

เปิดลงทะเบียนรับ เงินเยียวยา SMEs 3,000 บาท ตามที่ ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. (5 ตุลาคม 2564) เห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) จ่ายเงินเยียวยา จำนวน 3,000 บาทต่อหัวของจำนวนลูกจ้าง ไม่เกิน 200 คน สูงสุดไม่เกิน 6 แสนบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาการจ้างงาน เป็นเวลานาน 3 เดือน ตามมติของ ศบศ.


ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ตามมติของ ศบศ. พร้อมพิจารณาแนวการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับผู้ประกอบการในส่วนของรายได้จากเงินอุดหนุนดังกล่าว โดยรายละเอียดสำคัญของโครงการ เงินเยียวยา SMEs ดังนี้


- ผู้ประกอบการธุรกิจSMEs ที่เข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้าง อุดหนุนการจ้างงานจะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบ- ประกันสังคม มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวนไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน


- รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้าง ให้กับลูกจ้างสัญชาติไทย


- พิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม


- นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างร่วมโครงการ


- หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานได้ตามที่กำหมด จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น


- กรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันเริ่มโครงการ จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง โดยนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ


ไทม์ไลน์โครงการ เงินเยียวยา SMEs


- ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 20 ต.ค.-20 พ.ย.64


ยืนยันเข้าร่วมโครงการ
ใส่ข้อมูลเลขบัญชีธนาคาร
ทราบยอดการจ้างงาน ณ เดือนที่เข้าร่วมโครงการ


- ระยะเวลาการโอนเงินเยียวยา


เดือนที่ 1 วันที่ 30 พ.ย.64
เดือนที่ 2 วันที่ 30 ธ.ค.64
เดือนที่ 3 วันที่ 31 ม.ค.65


เดือนตุลาคม 2564 จะเปิดให้เจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอีมาลงทะเบียน เพื่อขอรับการเยียวยาก่อน
เดือนพฤศจิกายน 2564 เริ่มจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอี ต่อเนื่องไปอีก 3 เดือน หรือประมาณช่วง
เดือนมกราคม 2565 จะเป็นช่วงสิ้นสุดการจ่ายเงินเยียวยา


อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 ราย ที่มีสถานประกอบการ จํานวน 480,122 แห่ง และจะสามารถรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน 5,040,176 คน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


- ประกันสังคม เยียวยารอบใหม่ 9,000 บาท เช็กคุณสมบติ ไทม์ไลน์โอนเงิน
- เช็กไทม์ไลน์ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ลงทะเบียนจองที่พักโรงแรม 8 ต.ค. เริ่มเที่ยว 15 ต.ค.
- ออมสิน ช่วยลูกหนี้ประสบภัย น้ำท่วม เปิดพักชำระหนี้ทั้ง ต้น-ดอก นาน 3 เดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม