close sticky

เช็กไทม์ไลน์ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ลงทะเบียนจองที่พักโรงแรม 8 ต.ค. เริ่มเที่ยว 15 ต.ค.

0
6 ต.ค. 64

ความคืบหน้าโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 มอบ 2 ล้านสิทธิเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของประชาชน ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน สูงสุดไม่เกิน 15 ห้อง หรือ 15 คืน , สนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชนเมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จโดยคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว สามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน


ทั้งนี้ ประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง พร้อมทั้งยัง สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 2,000 บาท หรือ 3,000 บาท ตามเงื่อนไขของจังหวัดด้วย โดยผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน สามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ 24 ก.ย. 2564 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป


เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิแล้ว จะเปิดให้ลงทะเบียนจองที่พัก โรงแรมในวันที่ 8 ต.ค.2564 ถึง 23 ม.ค.2565 ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น. เริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.2564 เป็นต้นไป และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ม.ค.2565


เงื่อนไขการใช้สิทธิ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3


- โครงการนี้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน .com
- เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 ถึง 31 มกราคม 2565
- เงื่อนไขการลงทะเบียนจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
- ผู้ที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ โดยไม่ได้เพิ่มสิทธิให้
- ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ และ ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. เป็นต้นไป


เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับสิทธิ 3 สิทธิ คือ


สิทธิ์ 1 ส่วนลดที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/ห้องหรือต่อคืน สูงสุด 15 ห้องหรือคืน


สิทธิ์ 2 คูปอง 600 บาท/วัน ทุกวัน ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง เมื่อ เช็กอินเข้าพัก จึงจะได้รับคูปองเป็นรายวัน (หลังเวลา 17.00 น.)


สิทธิ์ 3 คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ต่อผู้โดยสารเฉพาะจังหวัดที่กำหนดเท่านั้น จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 30 ที่นั่ง สามารถลงทะเบียนหลังเช็กเอ้าท์โรงแรมแล้ว


ไทม์ไลน์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3


- 24 กันยายน 64 เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน สำหรับผู้ไม่เคยได้สิทธิในเฟส 1 และ 2
- 8 ตุลาคม 64 เปิดให้ประชาชนเริ่มจองโรงแรม/ที่พักได้
- 15 ตุลาคม 64 เริ่มเข้าพักได้ เช็คอินวันแรก
- 23 มกราคม 65 เปิดจองโรงแรม/ที่พัก วันสุดท้าย
- 31 มกราคม 65 สิ้นสุดระยะเวลาเดินทาง และเช็คเอ้าท์วันสุดท้ายในโครงการ


วิธีการจองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3


1. ผู้ที่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ใช้งานต่อได้เลย โดยใช้สิทธิที่เหลือ และไม่มีการเพิ่มสิทธิให้


2. ต้องจองโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยติดต่อทางโรงแรมโดยตรง ตามสิทธิไม่เกิน 15 ห้อง/คืน/คน


3. โรงแรมตรวจสอบเงื่อนไขและตรวจสอบห้องว่างผ่านทางแอปฯ ถุงเงิน (ไม่สามารถจองโรงแรมที่อยู่จังหวัดเดียวกับทะเบียนบ้านได้)


4. ขั้นตอนการจ่ายเงิน ทางผู้ได้สิทธิจะได้รับการแจ้งเตือน เพื่อให้ชำระค่าที่พัก 60% ของราคาเต็ม ผ่านช่องทาง G Wallet บนแอปฯเป๋าตัง


5. เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้น จะได้รับการแจ้งเตือน การจองสำเร็จ จากนั้นให้แสดงคูปองเช็กอินที่พักบนแอปฯเป๋าตังได้


6. เช็กอินที่โรงแรม เมื่อถึงวันที่เข้าพัก โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้


- สแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอินบนแอปฯ "เป๋าตัง"
- สแกนหน้าบนแอปฯ "ถุงเงิน"
- ได้รับ e-voucher 600 บาท/คืน ณ เวลา 17.00 น. ของวัน
- ไม่สามารถเช็กอินโรงแรม หรือใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว กับร้านที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับทะเบียนบ้านได้


7. เช็กเอ้าท์โรงแรม สามารถใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว ได้ถึง 23.59 น. ของวันเช็กเอ้าท์


วิธีขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 


1. ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่าง วันที่ 15 ต.ค. 2564 – 1 ก.พ. 2565 ระหว่างเวลา (06.00 น. - 21.00น.)


2. เป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองและออกเดินทางระหว่างวันที่ 10 ต.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565


หมายเหตุ สามารถกรอกและยืนยันข้อมูลขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย ภายในวันที่ 1 ก.พ. 2565 เวลา 21.00 น.


- เริ่มลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนตั๋วค่าตั๋วเครื่องบิน ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.2564 ถึงวันสิ้นสุดโครงการฯ โดยเป็นการจองบัตรโดยสารเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป


- มีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป)


- สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย สำหรับผู้ที่ออกตั๋วเดินทาง และเดินทางตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป


- ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง


- ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)


- วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวันเช็กอิน หรือ เช็กเอ้าท์โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 มกราคม 65


ค้นหาโรงแรม / ที่พัก แหล่งท่องเที่ยวได้ที่ https://bit.ly/3zHVGKM 


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการ โทร. 02-111-1112


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


เปิดเงื่อนไข www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เฟส 3 - ทัวร์เที่ยวไทย ก่อนลงทะเบียน 24 ก.ย. นี้
วิธีลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เฟส 3 มี 2 ล้านสิทธิ ใช้จองโรงแรม - ตั๋วเครื่องบิน
เช็กเลย! เราเที่ยวด้วยกัน เฟส3 - ทัวร์เที่ยวไทย ได้สิทธิอะไรบ้าง?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม