close sticky

สธ.ไฟเขียวขาย ชุดตรวจโควิด ATK ผ่านร้านค้าทั่วไป-ออนไลน์

30 ก.ย. 64

สธ.ไฟเขียว ชุดตรวจโควิด ATK ซึ่งได้รับอนุญาตจากอย. วางขายผ่านร้านค้าทั่วไป-ออนไลน์ ได้แล้ว

วันนี้ (30 ก.ย.64) นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลมีนโยบายผ่อนคลายสถานประกอบการต่าง ๆ แต่ยังคงยกระดับมาตรการความปลอดภัย (COVID Free Setting) ซึ่งประชาชนมีความจำเป็นต้องใช้ชุดตรวจ ATK ในการคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาช่องทางการจำหน่ายชุดตรวจเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชุดตรวจ ATK ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จึงได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ อนุญาตให้ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง หรือ ATK Self Test สามารถจำหน่ายได้ทั่วไปตามร้านค้าและช่องทางออนไลน์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป ห้างร้าน บริษัท สามารถรับสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาตนำเข้าถูกต้องจาก อย. ได้โดยตรง สำหรับผู้บริโภคสามารถตรวจสอบชุดตรวจ ATK ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ได้ทางเว็บไซต์ อย. หรือทางคิวอาร์โค้ด และก่อนซื้อขอให้ผู้บริโภคสังเกตฉลากภาษาไทย และมีข้อความแสดงคำเตือน "บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้" เพื่อให้ได้รับชุดตรวจ ATK Self Test ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่ทำสื่อโฆษณาเพื่อจำหน่ายชุดตรวจ ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อน โดยต้องมีการแสดงเลขที่อนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ฆพ. XX/XXXX

ทั้งนี้ ชุดตรวจ ATK Self Test เป็นชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้น เหมาะกับผู้ที่มีประวัติความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19 เช่น ทำงานในโรงงาน ร้านอาหาร หรือไปในสถานที่แออัด อย่างไรก็ตาม ถ้ามีเชื้อจำนวนไม่มากหรืออยู่ในช่วงการติดเชื้อระยะแรก ผลที่ได้อาจเป็นลบ ดังนั้น กรณีได้ผลลบแต่มีประวัติที่มีความเสี่ยงสูง หรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ขอให้มีการเฝ้าระวังตนเองและดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้ง 3-5 วัน

640930_0007159001632967254

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดีเดย์ 16 ก.ย.64 แจก ชุดตรวจโควิด ATK ฟรีคนละ 2 ชุด รับที่ไหนได้บ้าง เช็กเลย
- เงื่อนไขแจก ชุดตรวจ ATK ฟรีจำนวน 2 ล้านชุด เฟสแรกเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในกทม. เริ่ม 16 ก.ย. นี้
เช็กเลย! รับ ชุดตรวจโควิด ATK ฟรี กลุ่มไหนเข้าข่ายบ้าง? เริ่มแจก 16 ก.ย.นี้