‘กรุงเทพธนาคม’ นำจิตอาสาปรับปรุงอาคาร-อุปกรณ์การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กฯอ่อนนุช 86

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม ‘ปรับปรุงอุปกรณ์ทางการศึกษา’ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อาคารสงเคราะห์อ่อนนุช 86 เขตประเวศ กรุงเทพฯ โดยมีนายณัฏฐพล ปักษี รองกรรมการผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการจัดงาน และพนักงานจิตอาสากรุงเทพธนาคม ช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคารที่ชำรุดทรุดโทรม เสื่อมสภาพให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก

ประกอบด้วยการซ่อมพัดลม ชั้นวางหนังสือ ชั้นวางกระเป๋า ลูกบิดประตู และทาสีภายนอกและภายในอาคารให้สวยงาม พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ทั้งนี้เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อาคารสงเคราะห์อ่อนนุช 86 ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโครงการบริหารจัดการมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน 800 ตัน ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนและพนักงานในโครงการของบริษัทฯ สร้างการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างและพัฒนาชุมชน สนับสนุนช่วยเหลือด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก

นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้สนับสนุนชั้นวางหนังสือ และพัดลมเพื่อนำมาทดแทนอันเดิม รวมถึงยังได้รับการสนับสนุนลูกบิดประตู จากบริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด เพื่อใช้ในการซ่อมแซมประตูภายในอาคารที่ชำรุดทรุดโทรมด้วย

keyboard_arrow_up