เอสซี แอสเสทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562

เอสซี แอสเสทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 พร้อมมีมติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท

นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะกรรมการบริษัท ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อรายงานเกี่ยวกับผลดำเนินงาน และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจปีที่ผ่านมา พร้อมกับแผนธุรกิจปี 2562-2566 ซึ่งมติที่ประชุมได้อนุมัติให้จ่ายปันผล 0.16 บาท/หุ้น ในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ ณ อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3

keyboard_arrow_up