‘สมเด็จพระจักพรรดิอากิฮิโตะ’ สละพระราชสมบัติปี 2019 สิ้นสุด ‘ยุคเฮย์เซย์’ ของญี่ปุ่น

สมเด็จพระจักพรรดิอากิฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่นประกาศสละราชสมบัติ นับเป็นการสละตำแหน่งในรอบ 200 ปี โดยสภาสำนักพระราชวัง มีมติให้วันที่ 30 เมษายน ปี 2019 เป็นวันสละพระราชสมบัติขององค์จักรพรรดิญี่ปุ่น ให้กับเจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมาร สิ้นสุดยุคเฮย์เซย์อย่างเป็นทางการ

สมเด็จพระจักพรรดิอากิฮิโตะ
สมเด็จพระจักพรรดิอากิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ

สภาสำนักพระราชวัง ที่ประกอบด้วยสมาชิก 10 คน นำโดยนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ กำหนดให้วันที่ 30 เมษายน ปี 2019 เป็นวันสละพระราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ให้กับเจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมาร ตามพระราชประสงค์ที่อยากพักผ่อนพระวรกาย ปีนี้สมเด็จพระจักรพรรดิจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยจะเริ่มนับยุคใหม่กับพระจักรพรรดิองค์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2019 เป็นต้นไป

เจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 7 มกราคม ปี 1989 วันเดียวกับที่จักรพรรดิฮิโรฮิโตะ พระราชบิดาสวรรคต ถือเป็นปีที่เริ่มต้นยุคสมัยของพระองค์ที่มีชื่อเรียกว่า “ยุคเฮย์เซย์” แต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเกิดขึ้นในอีกเกือบ 1 ปีถัดมา คือวันที่ 12 พฤศจิกายน 1990 ปัจจุบันทรงครองราชย์มาเป็นระยะเวลา 28 ปี

เจ้าชายฟุมิฮิโตะ และเจ้าหญิงคิโกะ พระชายา

หลังการสละพระราชสมบัติ เจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมาร จะขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 126 ส่วนเจ้าหญิงมาซาโกะ มกุฎราชกุมารี ก็จะได้รับการสถาปนาเป็นจักรพรรดินี ขณะที่ตำแหน่งมกุฎราชกุมารและมกุฎราชกุมารีก็จะกลายเป็นของเจ้าชายฟุมิฮิโตะ พระอนุชา และพระชายา เนื่องจากเจ้าชายนารุฮิโตะและเจ้าหญิงมาซาโกะนั้นไม่มีพระราชโอรส

 

keyboard_arrow_up