มาอยู่ด้วยกันเถอะ! หมู่บ้านกลางหุบเขาสวิตฯ เสนอเงิน 2 ล้านบาท ให้ผู้ย้ายเข้า

ที่เขตอัลบิเนน ที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงและทุ่งหญ้าเขียวจี ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีโครงการมอบเงินให้กับผู้ที่จะย้ายเข้ามาตั้งรกราก ผู้ใหญ่จะได้คนละ 25,000 ฟรังก์ ส่วนเด็กได้คนละ 10,000 ฟรังก์ ซึ่งถ้าเป็นครอบครัวพ่อ แม่ และลูกสองคน จะได้รับทั้งหมด 70,000 ฟรังก์ คิดเป็นเงินไทย 2 ล้าน 3 แสนบาท

ทั้งนี้เงื่อนไขการย้ายเข้ามาอยู่อาศัยมีอยู่ว่าต้องอายุต่ำกว่า 45 ปี และต้องมาซื้อหรือสร้างบ้านอยู่แบบถาวร ไม่ใช่ซื้อบ้านพักตากอากาศ บ้านต้องมีมูลค่าอย่างน้อย 2 แสนฟรังก์ หรือ 6 ล้าน 6 แสนบาท และต้องอาศัยอยู่ที่นี่อย่างน้อย 10 ปี

โครงการนี้กำลังจะนำเข้าสภาเขตเพื่อลงคะแนนอนุมัติ ที่ต้องเช่นนี้เนื่องจากประชากรในเขตอัลบิเนนทยอยย้ายออกจนเรียกได้ว่าเมืองเกือบร้างแล้ว โรงเรียนในเขตถึงกับต้องปิดเพราะไม่มีนักเรียน ส่วนเศรษฐกิจของเขตก็เริ่มจะไม่ดีเพราะเก็บภาษีได้น้อยเกินไป แต่ผู้ที่สนใจต้องเรียนภาษาเยอรมันด้วย เนื่องจากเป็นภาษาหลักที่ใช้กันในภูมิภาคนี้

ขอบคุณภาพ Gerhard Mathieu

keyboard_arrow_up