ประชาชนทยอยกลับกรุงเทพฯ รถตู้ไม่พอให้บริการ !!

วันนี้ (16 เม.ย. 60) ที่สถานทีขนส่งหมอชิตหมอชิต 2 คึกคักไปด้วยประชาชนที่ทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนา หลังสิ้นสุดช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์มากขึ้น โดยรถ บขส. และรถร่วม บขส. ได้ทยอยเทียบชานชลาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชาชนที่เดินทางกลับเข้ามาส่วนใหญ่ได้นำสัมภาระ รวมถึงข้าวสาร อาหารแห้งกลับมาด้วย ส่งผลให้บรรยากาศโดยรวมค่อนข้างคึกคัก โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงพบปัญหารถโดยสารสาธารณะไม่เพียงพอ ทั้งรถแท็กซี่และรถตู้โดยสาร

ความรู้สึกของประชาชน และการเตรียมความพร้อมของสถานีขนส่ง และ บขส. จะเป็นอย่างไร ติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้

keyboard_arrow_up