เข้าวัด อิ่มกาย อิ่มใจ อิ่มบุญ ในรสพระทำ (ธรรม)

ที่วัดโพธิญาณ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระสงฆ์ได้ช่วยกันปั้นแป้งและอบขนมปังภายในโรงอบขนมปังรสพระทำตามโครงการฝึกสัมมาชีพอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2555 และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหัวรอ ตามมติมหาเถรสมาคม

พระครูสุนทรโรจนคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณเปิดเผยว่า ที่นี่เป็นการฝึกอาชีพให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษา และผู้ที่สนใจการฝึกอาชีพทำขนมปัง วัตถุประสงค์นอกเหนือจากการฝึกอาชีพแล้ว วัดโพธิญาณได้นำเอาขนมปังไปเปิดให้ประชาชนได้ร่วมกันบริจาคทำบุญสร้างอาคารอเนกประสงค์และเตาเผาศพไร้มลพิษ นอกจากนั้น มีประชาชนมาทำบุญซื้อขนมปังไปให้อาหารปลาทุกวันวันละประมาณ 3,000-5,000 บาท สำหรับประชาชนผู้สนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่วัดโพธิญาณโดยตรง

keyboard_arrow_up