พื้นที่ 2 ใน 3 ของสนามหลวง สร้างพระเมรุมาศ

พลตรี พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 และ พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมโน รองผู้ว่าราการกรุงเทพมหานคร และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมวางแผนจัดระเบียบความเรียบร้อยภายในสนามหลวง โดยที่ประชุมมีแผนที่จะปรับพื้นที่ท้องสนามหลวง เตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างพระเมรุมาศ ซึ่งกรมศิลปากร วางแผนจะต้องใช้พื้นที่อย่างน้อย 2 ใน 3 ของพื้นที่ท้องสนามหลวง โดยเฉพาะบริเวณทางด้านทิศใต้ ทำให้จะเหลือพื้นที่ใช้สอย บริหารจัดการเพื่อรองรับประชาชนที่จะมากราบถวยบังคมพระบรมศพ เพียง 1 ใน 3 เท่านั้น จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการพื้นที่ใหม่ โดย กทม. ประสานทหารเข้าปรับพื้นที่ในสนามหลวง ทำความสะอาด จัดโซนนิ่งเต็นท์อาหาร เพื่อความสะดวกเรียบร้อยในทุกๆ ด้าน

keyboard_arrow_up