นำกล่องอาหาร-ขวดน้ำ มาจากบ้านลดขยะวันละ 76 ตัน

พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่เดินทางมาสักการะถวายความอาลัยนำกล่องอาหารและขวดน้ำมาเอง เพราะต้องการลดขยะที่มีมากถึงวันละ 76 ตัน แบ่งเป็นขยะเศษอาหาร 32 ตัน และขยะรีไซเคิล 45 ตัน โดยพบขยะประเภทโฟมมากที่สุดวันละ 5 ตัน

ขณะที่ศูนย์วอลันเทีย ฟอร์ แดด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครอาสาสมัครเก็บคัดแยกขยะเพิ่มเติม ถึงแม้จะมีอยู่แล้ว 2,600 คน ที่ กระจายอยู่ทั่วบริเวณสนามหลวง 10 จุด แต่ต้องการอาสาสมัครเพิ่มอีก เพื่อให้ความรู้ในการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทกับประชาชน

keyboard_arrow_up