ธ.ก.ส. มั่นใจ เกษตรกรจะมาไถ่ถอนข้าวคืนทั้งหมด

ด้านนายสงคราม จวนสาง พนักงานบริหารสินเชื่อ ระดับ 9 สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดยโสธร เปิดเผยตัวเลขเกษตรกรที่เตรียมเข้าโครงการสินเชื่อ ชะลอการขายข้าวของรัฐบาลพบว่า มีเกษตรกรเตรียมเข้าร่วมโครงการราว 60,000 ตัน จากปริมาณผลผลิตข้าวหอมมะลิ 240,000 ตัน ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมาที่เข้าร่วมโครงการเพียง 6000 ตันเท่านั้น ซึ่งโครงการดังกล่าวถือว่าได้ผลดี และมั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะมาไถ่ถอนข้าวคืนทั้งหมด เพราะปีที่ผ่านมาเกษตรกรที่เข้าจำนำยุ้งฉางมาถอนข้าวคืนหมดทั้ง 100%

keyboard_arrow_up