คุณลุงหัวใจเกษตรปลูกพืช ผัก ทำน้ำหมัก แจกชาวบ้านฟรีๆ

ที่ ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีผู้สูงอายุท่านหนึ่งชื่อ คุณลุงกำแพง บุญโพธิ์แก้ว อายุ 68 ปี มีหัวใจเกษตร เมื่อสอบถามคุณลุงกำแพง เปิดเผยว่า แต่ก่อนตนเองมีอาชีพรับจ้างขับรถสิบล้อ แต่เมื่ออายุมากขึ้น หันมาสนใจดัดแปลงพื้นที่ว่างเปล่าหลังบ้าน ศึกษาดูงานด้านภาคการเกษตร ทดลองปลูก ไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำหมักชีวภาพจากสะเดา ต้นกล้วยที่ให้ผลสุกแล้ว และเศษผักเหลือทิ้งจากตลาดนัดใกล้บ้าน รวมไปถึงการผลิตมูลไส้เดือนในกะละมัง เลี้ยงปลาดุก กุ้งก้ามแดง และเกษตรผสมผสานทั้งพืชผัก ไม้ผล และพืชสมุนไพร อาทิ มะนาว พริก ฟัก มะเขือเทศ ต้นหอม มะระ กระเพา เป็นต้น และก็แจกจ่ายแก่ผู้อื่นต่อ เพื่อเป็นการตอนแทนคุณของแผ่นดิน ตามรอยทางเศรษฐกิจพอเพียงแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

keyboard_arrow_up