“ปลานิลยำตะไคร้” เมนูพอเพียง งานบ้านและสวนแฟร์ 2016 วันนี้

เชฟ เป็นเอก ทรัพย์สิน รองบรรณาธิการอาหาร เฮลท์แอนด์คูซีน จะมาสาธิตวิธีการทำเมนูอาหารให้ลิ้มลองกัน โดยหยิบเมนูปลานิลย้ำตะไคร้มาเป็นไฮไลท์ สอดคล้องกับแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ได้ทรงทดลองเลี้ยงปลานิลภายในพระตำหนักสวนจิตลดา และทรงเล็งเห็นว่า สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ จึงพระราชทานลูกพันธุ์ปลานิลให้กับประชาชนเพาะเลี้ยง จึงเป็นแรงบันดาลใจทำให้เชฟเป็นเอก นำมาถ่ายทอดให้ผู้ร่วมงานได้ชมกัน

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ “กู๊ดไลฟ์แฟร์ ชีวิตดีกินดีด้วยวิถีพอเพียง” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เล่าถึงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาชุมชนเมืองและการสร้างสุขภาพที่ดีตามแนวพระราชดำริด้วย โดยจะมีมัคคุเทศก์จากโรงเรียนวัดดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร มาบอกเล่าถึงโครงการพระราชดำริ 5 โครงการ คือ บวร, แพทย์เคลื่อนที่, สร้างเครือข่ายต่อยอดเพื่อสถานศึกษาพอเพียง, โรงเรียนคุณธรรม, มูลนิธิหัวใจแห่ง

keyboard_arrow_up