บขส. ได้ข้อสรุปไม่ย้ายหมอชิต 2

บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดเผย ผลสรุปกับ รฟท. จะไม่ย้ายสถานีขนส่งหมอชิต 2 ไปยังรังสิต เพื่อประโยชน์การเชื่อมต่อระบบคมนาคมทั้งระบบรางรถโดยสารเข้าด้วยกัน ซึ่งพื้นที่ขนส่งหมอชิต2 น่าจะเหมาะสมที่สุด โดย บขส.จะยังคงใช้พื้นที่อาคารสำนักงานปัจจุบันและพื้นที่ชานชาลาสำหรับขาออกของผู้โดยสารที่มีพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ โดยจะมีการปรับปรุงพื้นที่ เช่น การทำชานชาลา 2 ชั้น แยกระหว่างขาเข้าและขาออก รวมทั้งปรับปรุงให้พื้นที่สถานีมีความทันสมัยมากขึ้น

keyboard_arrow_up