บีจีซี มอบเงินสนับสนุนโครงการเพื่อสวัสดิการตำรวจ แก่ สภ.ธัญบุรี

คุณศุภสิน ลีลาฤทธิ์ และคุณศิริกุล มังกรกนก ตัวแทนบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด หรือ บีจีซี (BGC) มอบเงินสนับสนุนแก่สถานีตำรวจภูธรธัญบุรี เป็นจำนวน 200,000 บาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการเพื่อสวัสดิการตำรวจ อาทิ โครงการอาหารกลางวันเพื่อข้าราชการ โครงการมอบรางวัลแก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสถานีตำรวจ เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก
ธีรวัจน์ ขจรเกียรติภาส ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธัญบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ บีจี ฮอลล์ บีจีซี ปทุมธานี

keyboard_arrow_up