ความคืบหน้าการก่อสร้างทางต่างระดับ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เสริมโครงข่ายโลจิสติกส์ระหว่างไทย-กัมพูชา

นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างทางต่างระดับถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 33 – ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเชิงลาดรวมความยาว 560 เมตร ชนิด SEGMENT พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้สะพาน ระบบระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร เพื่อช่วยลดความแออัดของปริมาณการจราจรในบริเวณทางแยกในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน สนับสนุนโลจิสติกส์ รองรับการขนส่งสินค้า ตลอดจนอำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันโครงการนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 56.99 % คาดว่าสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2561 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 329.855 ล้านบาท

 

keyboard_arrow_up