การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ดำเนินโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน

⚡️การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อปรับทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้สวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – เมษายน 2563 โดยจะดำเนินการก่อสร้างตามเส้นทาง ดังต่อไปนี้

📌 ถนนสาธุประดิษฐ์ (ช่วงจากถนนเลียบทางด่วนฯ ถึง ซอยสาธุประดิษฐ์ 12)

📌 ซอยสว่างอารมณ์ (จากถนน นราธิวาสราชนครินทร์ ถึง ถนนสาธุประดิษฐ์)

📌 ซอยอนุมานราชธน (ตั้งแต่ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ ถึง ถนนเดโช)

📌 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ตั้งแต่ถนนสุรวงศ์ ถึง ถนนพระราม 3)

📌 ถนนเลียบทางด่วนเฉลิมมหานคร (ตั้งแต่ถนน นางลิ้นจี่ ถึง ถนนสาธุประดิษฐ์)

📌 ถนน นางลิ้นจี่ (บริเวณแยกถนน นราธิวาสราชนครินทร์ ถึง แยกนางลิ้นจี่)

📌 ถนนสาทร (บริเวณถนน นราธิวาสราชนครินทร์ ถึง แยกถนนสาทร)

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ ได้วางแผนการทำงานให้มีผลกระทบกับการสัญจรและผู้ใช้ไฟฟ้าให้น้อยที่สุด

ข้อมูลจาก การไฟฟ้านครหลวง

keyboard_arrow_up