การไฟฟ้านครหลวง พร้อมดูแลระบบไฟฟ้างานพระราชพิธีฯ

หลายหน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่นเดียวกับการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง ขณะนี้จะมีความพร้อมอย่างไร ไปติดตามกันค่ะ

การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. มีความพร้อมในการสนับสนุนด้านระบบไฟฟ้าสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยขณะนี้ได้ติดตั้งและวางระบบไฟฟ้าบริเวณพระเมรุมาศและพื้นที่โดยรอบจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้ระบบไฟฟ้าในงานพระราชพิธีมีความมั่นคงสูงสุด

อีกทั้งมีการจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรอง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 16 เครื่อง เพื่อความเสถียรและมั่นคง หากมีเหตุไฟฟ้าขัดข้องสามารถถ่ายโอนกระแสไฟฟ้าได้ทันที โดยไม่มีผลกระทบ

นอกจากนี้ยังได้ปรับภูมิทัศน์ จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร เพื่อปรับทัศนียภาพบริเวณพระเมรุมาศและพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะเส้นทางที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเคลื่อนผ่าน เพื่อความงดงาม และยิ่งใหญ่สมพระเกียรติที่สุด

รวมถึงยังติดตั้งและดูแลระบบไฟฟ้าของพระเมรุมาศจำลองทั้ง 9 แห่ง และซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ ขนาดใหญ่จำนวน 16 ซุ้ม และขนาดกลางจำนวน 26 ซุ้ม ตลอดจนได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะให้เป็น หลอด LED ในเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ และพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3 เส้นทาง ได้แก่ ถนนอัษฎางค์, ถนนพระสุเมรุ และถนนวิสุทธิกษัตริย์ จำนวน 89 โคม เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอ ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง ปลอดภัย ตลอดเส้นทางเสด็จ

กฟน. มั่นใจว่ามีความพร้อมเต็มที่ในด้านระบบไฟฟ้าและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อให้งานพระราชพิธีเป็นไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติที่สุด

 

keyboard_arrow_up