กฟน. ชี้แจงเหตุสายสื่อสารดึงเสาไฟฟ้าล้มย่านบีทีเอสสนามเป้า

จากกรณีเสาไฟฟ้าล้มขณะการดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารเพื่อรื้อถอนเสาไฟฟ้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสนามเป้าในโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นระยะที่ 4 เป็นระยะสุดท้ายของโครงการฯ ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นั้น การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน และรื้อถอนเสาไฟฟ้าได้ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้ประกอบการสายสื่อสารกำลังดำเนินการรื้อถอนสายในจุดที่มีสายสื่อสารปริมาณมากอยู่บนนเสาไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดแรงดึงเกินค่ามาตรฐานของการรับน้ำหนักของเสาจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น หลังเหตุการณ์ กฟน. ได้เร่งเข้าไปตรวจสอบและแนะนำกำชับให้ผู้ประกอบการสายสื่อสารเพิ่มความระมัดระวังตลอดระยะเวลาการรื้อถอนยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกินขึ้นอีก ซึ่งเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยที่เกิดขึ้นครั้งแรก จากการตรวจสอบไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีทรัพย์สินของประชาชนเสียหาย

อย่างไรก็ตาม กฟน. จะกำชับให้ผู้ประกอบการเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย และยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการรื้อถอนสายสื่อสารเพื่อรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพหลโยธินตามแผนงานฯ เพื่อประชาชน โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีกำหนดเสร็จสิ้นภายในเดือน กันยายน 2560 และพร้อมจะคืนพื้นที่การก่อสร้างถนนทั้งหมดให้ประชาชนได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงาม มีความปลอดภัย พร้อมกับระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคง สร้างมหานครไร้สาย ก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน Smart Metro

MEA Call Center โทร 1130

keyboard_arrow_up