การไฟฟ้านครหลวง ร่วมสืบสาน 9 โครงการ ตามรอยพ่อ

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมสืบสาน 9 โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 เดินตามรอยพระบาทในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส มีวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน โดยสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องรองรับการดำเนินโครงการในพระราชดำริฯ ในเขตจำหน่ายของ กฟน. แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด ซึ่งโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ นั้นมีมากมายหลายโครงการ ล้วนเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนชาวไทย สำหรับ กฟน. ได้สนับสนุนโครงการสำคัญที่ในพื้นที่ให้บริการคือกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อร่วมสืบสาน 9 โครงการ ได้แก่

1. โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์
2. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
3. โครงการถนนหยดน้ำและโครงการสะพานพระราม 8
4. โครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี
5. โครงการบึงพระราม 9 และวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526 – 2537
7. โครงการพระดาบส
8. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและน้ำเค็มเขตตำบลบางไผ่ฯ
9. โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ
โดย กฟน. ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ภายใต้แนวคิด “กฟน. ร่วมสืบสาน 9 โครงการตามรอยพ่อ” ขึ้น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทตลอดไป
keyboard_arrow_up