กฟน. จัดงาน “รวมใจปลูกดาวเรืองให้งามสะพรั่ง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

กฟน. จัดงาน “รวมใจปลูกดาวเรืองให้งามสะพรั่ง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ตั้งเป้าปลูกกว่า 60,000 ต้น ให้เหลืองอร่ามทั้งแผ่นดินในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รวมใจปลูกดาวเรืองให้งามสะพรั่ง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยพนักงาน กฟน. ร่วมกันปลูกดาวเรือง เพื่อเป็นสัญลักษณ์รวม 500 ต้น และตั้งเป้าปลูก 6,000 ต้น ในบริเวณพื้นที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง และปลูกดาวเรืองอีกกว่า 56,000 ต้น ทั่วการไฟฟ้านครหลวงเขต ทั้ง 17 เขต ครอบคลุมกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อใช้ประดับสถานที่ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นางเรวดี สุทธินุ่น รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า กฟน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมสนองนโยบายตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย พนักงาน กฟน. ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี ด้วยการปลูกดาวเรืองทุกพื้นที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขต รวมกว่า 60,000 ต้น พร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมปลูกดาวเรืองโดยพร้อมเพรียงกัน มาตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้ดอกดาวเรืองบานสะพรั่งทั่วประเทศในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560

รองผู้ว่าการ กฟน. กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนี้ กฟน. ยังได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ด้านระบบไฟฟ้าสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งคณะผู้บริหาร กฟน. ได้ลงพื้นที่ติดตาม และตรวจความพร้อมระบบไฟฟ้าพระเมรุมาศ และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ พบว่า งานด้านระบบไฟฟ้าและงานในส่วนที่ กฟน. ต้องจัดเตรียมดูแล รวมถึงการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆ การบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความคืบหน้าและการดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแผน รวมไปถึง กฟน. ยังมีการจัดกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์จากหัวใจ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ขึ้น เพื่อให้พนักงาน กฟน. ทุกคนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รวมจำนวนกว่า 15,000 ดอก โดยมอบให้แก่กรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา

 

keyboard_arrow_up