กฟน. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา “ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าฯ“ รุ่นที่ 4/2560 ฟรี

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน) ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เข้าร่วมสัมมนา “ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น ครั้งที่ 4” จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ กฟน. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี) ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 12 ตุลาคม 2560 จำนวน 100 คนเท่านั้น โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานระบบไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. อันตรายจากไฟฟ้าและการป้องกัน รวมทั้งกิจกรรม WorkShop ได้แก่ การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน การตรวจสอบแผงเมนสวิตช์ และการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ซึ่งนอกจากความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้ว ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้รับประกาศนียบัตร และของที่ระลึกอีกมากมาย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูล ส่งมาที่อีเมล : warisa.pr@mea.or.th, nantawan.lam@mea.or.th โทรสาร 0-2256-3532 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง (เพลินจิต) ชั้น 8 เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2254-9550 ต่อ 4593 และ 0-2256-3593 (เวลา 8.00 – 15.00 น.)
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บการไฟฟ้านครหลวง
http://www.mea.or.th/content/detail/87/3255
keyboard_arrow_up