กฟน. ร่วมซ้อมแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าประเทศไทย ปี 2560

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นายวีรพันธุ์ รุ่งพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ กฟน. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานของประเทศ ประจำปี 2560” มีผู้แทนจาก 3 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงานร่วมการฝึกซ้อม โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การฝึกซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานของประเทศ ประจำปี 2560 จัดขึ้นเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนให้มีมาตรฐานสากล และมีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยในปีนี้ได้มีการจำลองสถานการณ์ขาดแคลนก๊าซธรรมชาติในระบบการผลิตไฟฟ้ารวมถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดลำปาง ส่งผลต่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน และพะเยา

สำหรับการซ้อมครั้งนี้จึงมีความจำเป็น เนื่องจากที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบด้านพลังงานจากปัจจัยภายนอกของประเทศ เช่น ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ที่ผ่านมา มีข้อจำกัดจากการหยุดซ่อมบำรุงประจำปี ของแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก (ฝั่งเมียนมา) ทำให้ก๊าซธรรมชาติหายไปจากระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศ ประมาณ 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน รวมถึงที่ผ่านมายังมีสถานการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ภาคเหนือบ่อยครั้ง ทำให้มีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าในพื้นที่

ทั้งนี้ การซ้อมแผนฯ จะช่วยให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการแก้ไขสถานการณ์ และมีความเข้าใจในการทำงานแก้ไขสถานการณ์ที่หลากหลาย สามารถจัดการปัญหาในระยะสั้น ในขณะที่สามารถวางรากฐานการแก้ไขในระยะยาว เพื่อรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ข้อมูลจาก : การไฟฟ้านครหลวง

keyboard_arrow_up