การไฟฟ้านครหลวง COUNT DOWN ถนนสุขุมวิทไร้สาย – เสาไฟฟ้า

COUNT DOWN ถนนสุขุมวิทไร้สาย – เสาไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธาน พร้อมด้วย นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมกับ กทม.กสทช. สตช. สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ และผู้ประกอบการสายสื่อสาร ร่วมเปิดงาน “กฟน. COUNT DOWN ถนนสุขุมวิทไร้สาย – เสาไฟฟ้า” ตามโครงการมหานครไร้สาย Smart Metro พร้อมเร่งดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 10 ธันวาคม 2560 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ณ บริเวณลานหน้าสวนเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร

นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า กฟน. เล็งเห็นถึงอนาคตความก้าวหน้าทันสมัยของมหานครที่ต้องพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ให้มีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมือง ถนนสุขุมวิทเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่จำนวนมากรวมถึงเป็นพื้นที่ที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทย กฟน. จึงได้เตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้ารองรับโดยเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินและจ่ายไฟฟ้าแล้วตั้งแต่ปี 2558 แต่ยังไม่สามารถรื้อถอนเสาไฟฟ้าในพื้นที่ดำเนินโครงการได้เนื่องจากติดปัญหามีสื่อสารของผู้ประกอบการพาดอยู่เสาไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าว และจากในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมาปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังได้กลายเป็นประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยหลังจากที่ บิล เกตส์ มหาเศรษฐีโลกผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ ได้เผยแพร่ภาพสายสื่อสารรกรุงรังผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย จนในปัจจุบัน กฟน. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พร้อมดำเนินการรื้อสายสื่อสาร และรื้อถอนเสาไฟฟ้าให้เสร็จสิ้น ดังนั้น โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินรื้อถอนสายสื่อสาร เสาไฟฟ้า ของ กฟน. จึงเป็นเรื่องสำคัญของรัฐบาลที่แก้ไขปัญหาและสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย รวมถึงการเพิ่มความเพียงพอมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุเสาไฟฟ้าหักโค่นอีกด้วย

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวต่อไปว่า การดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน รื้อถอนสายสื่อสารและเสาไฟฟ้าบนถนนสุขุมวิทในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคี ดำเนินการในบริเวณถนนสุขุมวิททั้ง 2 ฝั่ง รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร (ซอยเลขคี่ ซ.1 ถึง 71 และฝั่งซอยเลขคู่ ซ.2 ถึง สามแยกพระโขนง) ประกอบด้วยจำนวนเสาไฟฟ้าทั้งสิ้น 544 ต้น โดยมีแผนดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนได้สัมผัสถึงสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามของถนนสุขุมวิทแห่งนี้  ในส่วนการทำงานนั้นใช้วิธีการต่อยอดจากโครงการต้นแบบถนนพหลโยธิน ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ซึ่ง กฟน. ได้นำวิธีการ Air Blown System เทคโนโลยีการร้อยสายสื่อสารด้วยแรงดันลมที่รวดเร็วและทันสมัยจนสามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จทั้งหมด นอกจากนี้ กฟน. ยังได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนำสายสื่อสารลงใต้ดิน รื้อถอนสายสื่อสาร และเสาไฟฟ้าบนถนนพญาไทโดยแล้วเสร็จแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และทุกโครงการ กฟน. ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อทราบข้อคิดเห็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการพร้อมทั้งรับฟังปัญหาเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุง อีกด้วย

สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ กฟน. ยังได้มอบเสาไฟฟ้าที่ที่รื้อถอนจากโครงการต่างๆ ให้กับ กทม. ใช้ประโยชน์ในการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการ มีระยะทางรวม  4.7 กิโลเมตร  ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการของ กฟน. เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด ทั้งในด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เกิดความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติ สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม มุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน Smart Metro

MEA Call Center โทร 1130

 

keyboard_arrow_up