กฟน. ร่วมโชว์นวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน Asian Utility Week 2017

เมื่อวันนี้ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เข้าร่วมพิธีเปิด และนำเสนอนวัตกรรมบริการของ กฟน. ภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Utility Week 2017 ครั้งที่ 18 ผู้บริหารระดับสูงของ กฟน. ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับระบบ Smart Grid ตลอดจนนวัตกรรมที่ทันสมัยของ กฟน. โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2560 ณ อิมแพ็คอารีนาเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหนึ่งในประธานการเปิดงาน Asian Utility Week 2017 เปิดเผยว่ากฟน. มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล ได้ส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการพัฒนาระบบไฟฟ้าการปรับปรุงคุณภาพงานบริการ และการดำเนินกิจกรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดมา โดยในครั้งนี้ กฟน. ได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Asian Utility Week 2017 ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการด้านสาธารณูปโภคในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ กฟน. ยังได้มีการจัดบูทนิทรรศการนำเสนอรูปแบบงานบริการล้ำสมัยของ กฟน. ได้แก่ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ MEA Smart Life Application โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น ผู้บริหารระดับสูงของ กฟน. ได้รับเกียรติให้ขึ้นปาฐกถาพิเศษ 2 วัน โดยในวันแรกนายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ปาฐกถาเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อการบริการประชาชนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0” และนายอภิชัย พงศานานุรักษ์ วิศวกรไฟฟ้า ปาฐกถาเรื่อง “Underground for Smart City” ในวันสุดท้าย นายสารนิต อังศุสิงห์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ปาฐกถาเรื่อง เรื่อง “Smart Grid”

กฟน. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงาน Asian Utility Week 2017 ครั้งที่18 เพื่อรับความรู้ข้อมูลสมัยใหม่ ตลอดจนตื่นตาตื่นใจกับเทคโนโลยีของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการด้านสาธารณูปโภคที่ทันสมัย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2560 ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ข้อมูลจาก : การไฟฟ้านครหลวง

keyboard_arrow_up