ครม.ไฟเขียว อนุมัติงบ 521.86 ล้านบาท เยียวยาเกษตรที่ประสบอุทกภัย

วันนี้ (2พ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในกรอบวงเงิน 521.86 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 59/60 กรณีได้รับผลกระทบเพิ่มเติม

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.59 ครม.มีมติเห็นชอบหลักการช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบอุทกภัยกรณีที่ได้รับผลกระทบในอัตราครัวเรือนละ 3 พันบาท เป็นกรอบวงงินงบประมาณ 4,835.60 ล้านบาทไปแล้ว แต่ยังไม่รวมกรอบวงเงินที่จะช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบในระยะต่อไปจนสิ้นสุดฤดูฝน

ด้วยเหตุนี้หลังจากที่คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเกษตรกรที่ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาในเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือผู้ประภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.59-28 ก.พ.60 จำนวน 64 จังหวัดนั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค.60) พบว่า มีเกษตรกร 1,785,821 ครัวเรือน วงเงิน 5,357.46 ล้านบาท ดังนั้น งบประมาณที่จัดไว้ในเบื้องต้นจึงไม่เพียงพอต่อการเยียวยา จึงขอสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมจำนวน 521.86 ล้านบาท

keyboard_arrow_up