ขนส่งดีเดย์ 15 พ.ค.นี้ รถตู้ห้ามเกิน 13 ที่นั่ง ฝ่าฝืนจับ-ปรับแน่!

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การกำหนดให้รถตู้โดยสารต้องจัดวางที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน 13 ที่นั่ง เป็นมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ เพื่อให้ผู้โดยสารมีช่องทางเดินออกประตูด้านหลังของรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้สะดวกขึ้นหากประตูทางเข้าไม่สามารถเปิดได้ ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ดังนั้นผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถตู้ต้องเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงจำนวนที่นั่งให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยให้นั่งแถวหลังสุดต้องมีช่องทางเดิน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร เพื่อให้ผู้โดยสารใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้าย และประตูหลังสามารถเปิดออกจากภายในตัวรถได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเกิดอุบัติเหตุ และมีค้อนทุบกระจก

กรณีรถที่มีการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน 5 แถว (ตอน) ที่มีที่นั่งผู้โดยสารเกิน 13 ที่นั่ง ซึ่งไม่มีที่เปิดประตูด้านท้ายจากภายในตัวรถและประตูด้านท้ายมีส่วนประกอบของตัวถังที่เป็นกระจก ให้ติดตั้งค้อนทุบกระจกเพิ่มเติมในบริเวณใกล้บานกระจกด้านท้าย เพื่อให้ผู้โดยสารใช้ทุบกระจกและออกจากตัวรถได้ โดยจะปรับปรุงกลไกเปิดปิดประตูด้านท้ายให้สามารถเปิดประตูจากภายในรถหรือไม่ก็ได้

ส่วนกรณีรถที่มีการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน 13 ที่นั่งอยู่ก่อนแล้ว โดยที่นั่งแถวหลังสุดเป็นที่นั่ง 3 ที่นั่ง แต่ไม่มีช่องทางเดินเพื่อให้ผู้โดยสารใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้าย จะปรับปรุงการจัดวางที่นั่งแถวหลังสุดให้มีช่องทางเดิน หรือจะปรับปรุงที่นั่งตัวกลางหรือตัวหนึ่งตัวใดแถวหลังสุดให้พนักพิงเบาะหลังเป็นแบบพับไปข้างหน้าหรือปรับเอนไปข้างหลังให้สามารถใช้เป็นทางออกก็ได้ โดยในกรณีปรับปรุงพนักพิงเบาะหลัง ต้องติดตั้งค้อนทุบกระจกเพิ่มเติมในบริเวณใกล้บานกระจกด้านท้ายด้วยเพื่อให้ผู้โดยสารใช้ทุบกระจกและออกจากตัวรถ โดยผู้ประกอบการต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพและแก้ไขรายการทางทะเบียนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับรถตู้โดยสารประเภทประจำทางในเส้นทางหมวด 2 (เส้นทางกรุงเทพ-ต่างจังหวัด) และหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) ให้ดำเนินการภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 รถตู้ในเส้นทางหมวด 1 (เส้นทางในเมือง) และหมวด 4 (เส้นทางภายในจังหวัด) ให้ดำเนินการภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และรถตู้โดยสารประเภทไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) ให้ดำเนินการภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ หลังจากระยะเวลาดังกล่าว หากพบผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถไม่ปรับปรุงจำนวนที่นั่ง บรรทุกผู้โดยสารเกิน จะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทุกกรณี

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกจะเริ่มบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย ตรวจสอบการปรับปรุงรถตู้ทุกคัน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป หากพบการฝ่าฝืน ยังไม่ดำเนินการปรับปรุงจำนวนที่นั่ง มีความผิดในอัตราโทษปรับเบื้องต้น

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนพบเห็นรถตู้ไม่ปลอดภัย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

keyboard_arrow_up