การไฟฟ้านครหลวง นำร่องรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพหลโยธิน เดินหน้าสู่มหานครไร้สาย

“มหานครไร้สาย ถอนเสาไฟให้เมืองสวย Smart Metro”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานในพิธี และคณะผู้บริหารฯ โดยมีนายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเปิดงาน “มหานครไร้สาย ถอนเสาไฟให้เมืองสวยSmart Metro” เพื่อขับเคลื่อนนำสายสื่อสารลงใต้ดินและรื้อถอนเสาไฟฟ้า ณ สวนจตุจักร ถนนพหลโยธิน

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า เนื่องจากการพัฒนาของระบบโทรคมนาคมในประเทศไทยที่ส่งผลให้มีสายสื่อสาร เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดปัญหาการพาดสายสื่อสารที่รกรุงรัง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้กระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ตลอดจนทัศนียภาพ และภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่ง กฟน. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสายสื่อสาร จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในปี 2559 โดยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินระหว่าง 5 หน่วยงาน คือ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อร่วมกันนำร่องบูรณาการนำสายสื่อสารลงใต้ดินโครงการถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นพื้นที่ได้ดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินแล้ว โดย กฟน. ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการสายสื่อสารสามารถใช้ท่อร้อยสายใต้ดินในส่วนที่สำรองไว้ในพื้นที่โครงการฯ พหลโยธิน เพื่อให้ผู้ประกอบการนำสายสื่อสารโทรคมนาคมลงใต้ดิน มีสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลการเช่าพื้นที่ท่อร้อยสาย พร้อมทั้งกำหนดให้จัดตั้งให้มีบริษัทตัวแทนมาดำเนินการโดยต้องเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะขายส่งไม่มีประชาชนรายย่อยเป็นลูกค้าโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการผูกขาดการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารรวมถึงเพื่อความโปร่งใส โดยผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ท่อร้อยสายใต้ดินต้องได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ของ กสทช. สำหรับวิธีการนำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินได้นำเทคโนโลยี Air Blown System หรือการร้อยสายสื่อสารด้วยแรงดันลมมาใช้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสามารถร้อยสายสื่อสารด้วยความเร็ว 100 เมตร / นาที มีระยะทางการควบคุมได้ไกลกว่า 4 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่ใช้พื้นที่น้อยช่วยลดผลกระทบด้านการทำงานบนพื้นที่ผิวจราจร ทำให้สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จพร้อมกับการรื้อถอนเสาไฟฟ้าได้ตามแผนงานภายในเดือนกันยายน 2560

ในด้านแผนงานโครงการนำสายสื่อสารลงดิน โครงการถนนพหลโยธิน (5 แยกลาดพร้าว – อนุเสาวรีย์ชัย)กฟน. ได้กำหนดการดำเนินงานรื้อถอนเสาไฟฟ้าเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ห้าแยกลาดพร้าว – คลองบางซื่อ (วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2560) ระยะที่ 2 ถนนประดิพัทธ์ (วันที่ 16 – 31 สิงหาคม 2560) ระยะที่ 3 ถนนบางซื่อ – ซอยพหลโยธิน 7 (วันที่ 1 – 15 กันยายน 2560) และระยะที่ 4 ซอยพหลโยธิน 7 – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (วันที่ 16 – 30 กันยายน 2560) ทั้งนี้ สำหรับเสาไฟฟ้าในโครงการที่รื้อถอนแล้ว รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 800 เสา กฟน. ได้มอบให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาของกรุงเทพมหานคร ในการช่วยฟื้นฟูและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลกรุงเทพฯ เขตบางขุนเทียน เป็นระยะทางประมาณ 4.7 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กฟน. ได้เริ่มดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดินบริเวณถนนพหลโยธิน เนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญรวมระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าวถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และได้ดำเนินการนำสายไฟฟ้าอากาศลงใต้ดินและจ่ายกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2557 แต่ยังไม่สามารถรื้อถอนเสาไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวออกได้ ซึ่งความสำเร็จของการนำสายสื่อสารลงใต้ดินและรื้อถอนเสาไฟฟ้าครั้งนี้ จะมีการขยายความร่วมมือดำเนินการไปยังพื้นที่โครงการต่างๆ เพิ่มเติมโดยเฉพาะในบริเวณถนนพญาไท และสุขุมวิท ที่ กฟน. ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเสร็จสิ้นแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ การดำเนินโครงการของ กฟน. ยังได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนมาแก้ไขเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและหากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center โทร. 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

MEA Call Center โทร 1130

keyboard_arrow_up