วุฒิสภาญี่ปุ่นผ่านกฎหมายเปิดทาง จักรพรรดิอากิฮิโตะ สละบัลลังก์

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่น (ภาพจากรอยเตอร์)

สมาชิกวุฒิสภาของญี่ปุ่นลงมติเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ 235 ต่อ 0 เสียงในวันศุกร์ (9 มิ.ย.) ผ่านร่างพระราชบัญญัติสนองพระราชประสงค์องค์จักรพรรดิอากิฮิโตะ พระชนมพรรษา 83 พรรษา ในการสละราชสมบัติ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ เปิดทางให้มกุฎราชกุมารนารุฮิโตะ พระชนมายุ 57 พรรษา ได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อ

 

การผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ของวุฒิสภาจะทำให้จักรพรรดิอากิฮิโตะเป็น “จักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่น”  ที่จะสละราชย์ใน “รอบ 200 ปี”      เนื่องจากที่ผ่านมากฎหมายเกี่ยวกับการสืบราชสันตติวงศ์ของญี่ปุ่นได้กำหนดว่า การเริ่มรัชกาลใหม่จะเกิดขึ้นได้เฉพาะในกรณีที่องค์จักรพรรดิเดิม “สวรรคตเท่านั้น”

 

รายงานข่าวระบุว่า   ขั้นตอนต่อจากนี้   นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่น จะต้องลงนามในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป  ขณะเดียวกันรัฐบาลของอาเบะจะต้องเริ่มกระบวนที่เกี่ยวข้องกับการสละราชบัลลังก์     ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนธ.ค.ปีหน้า (ค.ศ.2018) รวมถึง  การเตรียมความพร้อมในการอัญเชิญเจ้าชายนะรุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น พระชนมพรรษา 57 พรรษา ให้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ต่อไปของญี่ปุ่น

 

การที่สมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่นมีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติให้สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงสละพระราชสมบัติได้นั้น ถือเป็นขั้นตอนต่อจากที่สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติผ่านร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปแล้วตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อน

 

อย่างไรก็ดี   การผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ ยังไม่สามารถสร้างความชัดเจนได้มากนักเกี่ยวกับสถานะของราชวงศ์ญี่ปุ่นในอนาคต  เนื่องจากในปัจจุบันราชวงศ์ญี่ปุ่นมีเจ้าชายเพียงพระองค์เดียว คือ  เจ้าชายฮิซาฮิโตะ พระชันษา 10 ปี ขณะที่สมาชิกราชวงศ์ที่เหลืออีก 7 พระองค์ล้วนเป็นผู้หญิง  ซึ่งกฎหมายญี่ปุ่นยังไม่เปิดช่องให้ สตรีก้าวขึ้นครองบัลลังก์ได้ และนั่นหมายความว่า อาจจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกฏหมายเกิดขึ้นอีกในอนาคต

 

keyboard_arrow_up