เลี้ยงกุ้งสีสวยงาม อาชีพง่ายๆแต่รายได้อย่างงาม

นายสิขร และนางชนกนันท์ ปรีชาเจริญศิลป์ สองสามีภรรยา ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่เปลี่ยนผันชีวิตจากการเพาะเลี้ยงปลาคาร์ฟเพื่อจำหน่าย และหันมาเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งสีสวยงาม หรือ รอปเตอร์น้ำจืดเพื่อจำหน่าย ทั้งมีทั้งเลี้ยงเพื่อบริโภคและสวยงาม

ขณะนี้สามารถขยายพันธ์ได้เป็นจำนวนมาก เป็นที่สนใจของลูกค้า และมีการสั่งออร์เดอร์กันจนผลิตแทบไม่ทัน ซึ่งการเพาะเลี้ยงกุ้งดังกล่าวจะทำการได้ง่ายมาก โดยมีบ่อที่สร้างขึ้นแบบเรียบง่ายจากนั้นก็นำพ่อแม่พันธ์มาเลี้ยงเพื่อขยายพันธ์ โดยจะสามารถจำหน่ายได้เริ่มตั้งแต่ กุ้งลงเดินจะจำหน่ายที่ตัวละ 18 บาท ส่วนพ่อพันธ์แม่พันธ์ที่มีขนาด 3 นิ้วครึ่ง สามารถจำหน่ายได้ถึงคู่ละ 3,500 บาท จึงทำให้มีรายได้เฉลี่ยแล้วมากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน

keyboard_arrow_up