‘ประจิน’ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 โดย สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน ในการประกาศเจตนารมณ์เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ของทุกปี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่อุทิศตนทำงานด้านยาเสพติดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

 

ทั้งนี้ ในปีนี้มีบุคคลและองค์กรที่ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณทุกประเภท จำนวน 193 ราย และเป็นปีที่ 4 ที่มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับทายาทผู้เสียสละชีวิต รวมทั้งมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บาดเจ็บในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกด้วย สำหรับบุคคลที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 5 ราย ได้แก่

1. หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE
2. พลตำรวจตรี ดาวลอย เหมือนเดช รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9
3. พันตำรวจโท ไมตรี บุญมาศ รองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
4. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 

นอกจากนี้ ยังมีสำหรับบุคคลที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในระดับยอดเยี่ยม จะได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท จากมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป, โล่ผู้ร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561  อีกด้วย

พลอากาศเอก ประจิน กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชม และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 ทุกท่านและทุกองค์กรที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยอดเยี่ยมและดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดขอให้ทุกท่านมีความมุ่งมั่นร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคม และประเทศไทยของเราให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด เพื่อให้ลูกหลานไทยของเรามีอนาคตที่สดใสเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ.

keyboard_arrow_up