ครูขอตัด นร. ผมยาว แต่เจอเด็กส่งกฎกระทรวงศึกษาให้อ่าน งานนี้เลยรอดเฉย!

ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันจนถึงตอนนี้ เกี่ยวกับเรื่องราวของทรงผมนักเรียนที่มักมีคำถามว่าแบบไหนจึงจะเรียกว่าเหมาะสม จะต้องไถเกรียนติดหนังหัวหรือไม่ หรือจะสามารถไว้ยาวได้แค่ไหนจึงจะเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน แต่ไม่ว่าจะแบบไหน ส่วนใหญ่นักเรียนชายก็มักจะถูกกล้อนผม เมื่ออาจารย์ผู้สอนผิดพิจารณาว่าทรงดังกล่าวฝ่าฝืนต่อกฎทางโรงเรียน แต่คงไม่ใช่กับเหตุการณ์ข้างล่างนี้ เมื่อคุณครูคนหนึ่งกำลังจะตัดผมของนักเรียนชายรายหนึ่ง แต่ฝ่ายนักเรียนได้ยื่นกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องการตัดผมมาให้คุณครูดู จนงานนี้กลายเป็นฝ่ายครูเสียเองที่ต้องยอมถอยเสียเอง

สำหรับกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับทรวผมนักเรียนนั้น มีเนื้อหาอธิบายไว้ตามประกาศของทางกระทรวงต่อไปดังนี้

keyboard_arrow_up