กทม. รับมอบเงิน 11 ล้านบาท จากกลุ่มภาคีเครือข่าย 9 บริษัท หนุนปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2561 พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีกิจกรรมโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา ณ ป่าชายเลน ทะเลบางขุนเทียน ซึ่งจัดโดยบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เอ็น.ซี.ซีแมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

โดยพลตำรวจเอกอัศวิน ยังเป็นประธานในการรับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา จากกลุ่มภาคีเครือข่ายรวมยอดกว่า 11 ล้านบาท

พลตำรวจเอกอัศวิน ได้กล่าวขอบคุณกลุ่มภาคีเครือข่ายที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญตามแนวชายฝั่ง เขตบางขุนเทียนแห่งนี้ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และป่าชายเลน นอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครก็จะมีการดำเนินโครงการในการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติสืบต่อไป

ด้านนายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทและกลุ่มภาคีเครือข่าย เล็งเห็นถึงความสำคัญของแหล่งน้ำและป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของประชากรในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จึงดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อร่วมกันฟื้นฟูแหล่งน้ำและป่าไม้ อีกทั้งเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม สร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

keyboard_arrow_up