ผู้รู้ด้านพลังงาน โต้กลับโซเชียลน้ำมันไทยไม่แพง แจงยิบเทียบเพื่อนบ้าน เราถูกกว่า (คลิป)

ภายหล้งจากที่สื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลราคาน้ำมันของประเทศไทย เปรียบเทียบกับราคาน้ำมันประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เมียนมา, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ รวมถึงสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีราคาขายน้ำมันถูกกว่าประเทศไทย

วันนี้ (24 พ.ค.61) นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันขายปลีกบ้านเราไม่ได้สูงมากกว่าเพื่อนบ้านทุกประเทศ แต่อยู่ในระดับกลางๆ ซึ่งราคาน้ำมันเราอาจจะสูงกว่ามาเลเซีย บรูไน หรือพม่า แต่หากเทียบกับกัมพูชา หรือลาว ราคาน้ำมันบ้านเราจะถูกกว่า ซึ่งเหตุผลที่ราคาน้ำมันบ้านเราแพงกว่ามาเลเซียหรือบรูไน ก็เป็นเพราะทั้งสองประเทศนี้เป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน เขาสามารถผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้เยอะ แต่ใช้น้อย อย่างประเทศบรูไนอาจจะผลิตได้น้อยกว่าประเทศไทยก็จริง แต่เขาใช้น้อย เพราะพลเมืองเขามีเพียงระดับหลักแสนคน เมื่อประเทศเขาใช้น้อย เขาก็มีโอกาสส่งออกน้ำมันไปขายยังต่างประเทศได้และมีรายได้จากการขายน้ำมัน

นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน

ส่วนประเทศมาเลเซียมีแหล่งน้ำมันและก๊าซมากกว่าประเทศไทยค่อนข้างเยอะ และประกอบกับที่เขาใช้น้ำมันน้อยกว่าเยอะ ทำให้เมื่อส่งออกทั้งน้ำมันและก๊าซไปต่างประเทศแล้วมีรายได้ค่อนข้างเยอะ ในเมื่อเขามีรายได้มากก็ไม่ต้องหารายได้จากการขายน้ำมัน โดยสามารถที่จะขายน้ำมันให้กับคนในประเทศได้ในราคาที่ไม่มีภาษี

แต่สำหรับประเทศไทย แม้ว่าเรามีแหล่งน้ำมันและก๊าซ แต่ก็มีไม่พอใช้ อย่างเช่น เราผลิตน้ำมันได้เองประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ อีก 85 เปอร์เซ็นต์ เราต้องนำเข้า ส่วนก๊าซ เราผลิตได้ 80 เปอร์เซ็นต์ อีก 20 เปอร์เซ็นต์เราต้องนำเข้า ในเมื่อไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องหารายได้จากการใช้น้ำมัน นั่นคือการเก็บภาษีสรรพาสามิตน้ำมัน ซึ่งราคาน้ำมันเราจะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราภาษีสรรพสามิต และเมื่อหากเรานำราคาน้ำมันมันไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างมาเลเซีย บรูไน พม่า ซึ่งประเทศเหล่านี้เขาอาจจะไม่เก็บภาษี หรือเก็บในอัตราที่ต่ำ ทำให้ราคามันบ้านเราสูงกว่า

องค์ประกอบของราคาน้ำมันขายปลีกในไทย

นอกจากนี้ หากนำราคาน้ำมันบ้านเราไปเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ หรือลาว กัมพูชา ประเทศเหล่านี้เขาก็เก็บภาษีสูง อัตราภาษีเขาก็สูงกว่า ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ราคาน้ำมันแต่ละประเทศจะไม่เท่ากัน มีทั้งสูงและต่ำ เป็นเรื่องที่แต่ละประเทศจะเก็บภาษีมากหรือน้อย โดยหากเก็บภาษีมากก็ช่วยทำให้รัฐบาลมีรายได้มากในการบริหารประเทศในโครงการต่าง ๆ ทั้งการศึกษา, สาธารณสุข และงบประมาณด้านการลงทุน

ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและดีเซลในประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน

อย่างไรก็ตาม มีคนบางกลุ่มเข้าใจว่าเราสามารถผลิตได้เอง ไม่จำเป็นต้องนำเข้า ซึ่งนายมนูญ กล่าวว่า เป็นเรื่องจริงที่เราสามารถผลิตน้ำมันสำเร็จรูปได้เอง แต่มันไม่พอใช้ ส่วนน้ำมันดิบ อย่างไรเราก็ผลิตได้ไม่เพียงพอ เพราะวันนึงเราใช้น้ำมันกันสูงถึง 8-9 แสนบาร์เรล แต่เราผลิตน้ำมันดิบได้เพียง 1.3-1.4 แสนบาร์เรล ส่วนก๊าซเราผลิตได้ 80 % และต้องนำเข้าอีก 20% การที่เราหันไปใช้น้ำมันมาเลเซีย ซึ่งมีราคาถูกกว่าซึ่งอาจจะมีผลประโยชน์แก่คนใช้ แต่ในแง่ของประเทศชาตินั้นกลับเสียผลประโยชน์ เพราะประเทศไม่ได้เงินภาษี ทำให้อาจจะไม่มีเงินในการใช้จ่ายพัฒนาประเทศ

แหล่งขุดเจาะน้ำมันในประเทศ

ส่วนตัวคิดว่าสังคมต้องมองอะไรด้วยเหตุและผล ข้อมูลด้านพลังงานที่ถูกเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตก็มีทั้งจริงบ้าง ปั้นแต่งบ้าง ผู้ฟังต้องใช้วิจารณญาณ อย่าเชื่อทั้งหมด และพยายามสืบหาข้อเท็จจริงอีกด้าน รวมถึงฟังข่าวจากหน่วยงานราชการ แต่สื่อโซเชียลเป็นสื่อที่ไม่ต้องรับผิดชอบหากเผยแพร่ข่าวที่ไม่จริง ฉะนั้นหากประชาชนจะเสพข้อมูลจากสื่อก็ต้องระมัดระวัง

keyboard_arrow_up