โอ่อ่า กว้างขวาง ทันสมัย!! เผยโฉมที่ทำการ ‘กฟน.เขตคลองเตย’ รองรับการบริการที่เพิ่มขึ้น

เผยโฉมที่ทำการ กฟน.เขตคลองเตยแห่งใหม่ โอ่อ่า กว้างขวาง ทันสมัย รองรับการบริการที่เพิ่มขึ้น

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า กฟน.มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง เพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่ประชาชน ด้วยระบบที่ทันสมัย สะดวกสบาย ล่าสุดได้เปิดที่ทำการ กฟน.เขตคลองเตย แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนพระราม 4 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินคลองเตย โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นี้เป็นต้นไป ประกอบด้วยศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ศูนย์บริการรับชำระค่าไฟฟ้า งานบริการผู้ใช้ไฟฟ้า และงานบริการระบบจำหน่าย เป็นต้น

พร้อมกันนี้ กฟน.ยังมีแผนการเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เช่นเดียวกัน โดยเป็นอาคารสูง 25 ชั้น มีพื้นที่รวมประมาณ 93,000 ตารางเมตร ซึ่งอาคารดังกล่าวยังได้รับการออกแบบโดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย (TREES : Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย

เป็นมาตรฐานใหม่ครอบคลุมด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดไฟฟ้า การบริหารจัดการขยะ การใช้พลังงานทดแทน การประหยัดน้ำ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นอาคารชั้นนำที่ทันสมัยทัดเทียมกับอาคารธุรกิจชั้นนำอื่น ๆ ของประเทศไทย.

keyboard_arrow_up