ผู้ปกครองเห็นด้วย! เลิกสอบเข้าอนุบาล-ประถม ชี้ ลดกดดันเด็ก เพิ่มโอกาสเรียนใกล้บ้าน

จากกรณีการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ที่ประชุมได้เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. …. ในกรณีการสอบเข้าโรงเรียนระดับปฐมวัย ทั้งระดับอนุบาล และประถมศึกษา ห้ามไม่ให้มีการจัดสอบข้อเขียน โดยการสอบคัดเลือกสามารถดำเนินการได้ในรูปแบบอื่น เช่น การสัมภาษณ์นักเรียน ผู้ปกครอง การประเมินเด็กโดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก หากโรงเรียนฝ่าฝืน มีการจัดสอบรับนักเรียน จะถูกลงโทษโดยปรับเงิน 5 แสนบาท

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวมีเนื้อหาส่วนหนึ่งที่ระบุไว้ว่า เด็กช่วงอายุตั้งแต่ 3 – 8 ปีบริบริบูรณ์ ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงอนุบาล และประถมศึกษายกเลิกการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยเน้นสมรรถนะแทนการเรียนรู้แบบ 8 กลุ่มวิชาในปัจจุบัน หากโรงเรียนฝ่าฝืน มีการจัดสอบรับนักเรียน โทษปรับสูงสุด 500,000 บาท

ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย

วันนี้ (9 พ.ค. 61) ผู้สื่อข่าวอมรินทร์ ทีวี ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของเหล่าบรรดาผู้ปกครอง ซึ่งพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นด้วย อย่างเช่น นางสาวสุนิษา อ่อนฉาย ที่มีลูกชายวัย 3 ขวบครึ่ง ซึ่งในวันนี้ก็พามาซื้อของเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ที่จะเปิดเทอมในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ โดยบอกว่า พอทราบเรื่อง พ.ร.บ.ดังกล่าวมาบ้าง สำหรับลูกชายของตนไม่ได้สอบเข้า สามารถเข้าได้เลย แต่ตนก็เห็นด้วยที่ไม่ต้องจัดสอบข้อเขียนสำหรับเด็กอนุบาล และประถมศึกษา เพราะเด็กยังเล็กเกินไป และเด็กจะได้สามารถเข้าเรียนโรงเรียนใกล้บ้านได้เลย หากมีสอบเข้า และสอบไม่ได้ ก็ต้องไปเรียนไกลบ้าน อีกทั้งเด็กก็จะกดดัน ผู้ปกครองก็ต้องส่งไปเรียนพิเศษ

สุนิษา อ่อนฉาย ผู้ปกครองเด็ก

เช่นเดียวกับนางสาวพรรณิภา กิจเอก ที่บอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะยกเลิกไม่ให้มีการจัดสอบข้อเขียน เพราะเด็กยังเล็กเกินไป ควรทดสอบด้วยการพูดคุย หรือดูความพร้อมของเด็ก ว่าสามารถสื่อสาร โต้ตอบ หรือฟังคำสั่งได้มากน้อยแค่ไหน เพราะถ้าสอบข้อเขียนเป็นเรื่องวิชาการจะยากเกินไปสำหรับเด็ก และบางครอบครัว พ่อแม่ต้องไปทำงานไม่มีเวลาสอนหนังสือให้กับลูก ก็จะเสียเปรียบครอบครัวที่มีเวลาสอนลูก หรือครอบครัวที่มีฐานะส่งลูกไปเรียนพิเศษ ทำให้เด็กเสียเปรียบ

พรรณิภา กิจเอก ผู้ปกครองเด็ก
keyboard_arrow_up