ย้อนรอย ‘พิธีโล้ชิงช้า’ หลังถูกยกเลิกมานานกว่า 86 ปี

อย่างที่หลายๆ คนทราบกันดี ว่าเมื่อไม่ได้นานนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการเตรียมเสนอแนวคิดให้รัฐบาลได้รื้อฟื้นพิธีโล้ชิงช้า เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักกับถึงพิธีดังกล่าว ซึ่งแน่นอนว่าคงยังไม่อาจเป็นจริงได้ง่ายๆ เพราะยังต้องมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ สำนักพระราชวัง สำนักนายกรัฐมนตรี กรมศิลปากร ฝ่ายความั่นคง พราหมณ์ ก่อนนำเสนอรัฐบาลในลำดับต่อไป

wikipedia.org

ในระหว่างที่กำลังรอลุ้นว่า คนรุ่นใหม่จะมีโอกาสได้เห็นพิธีเก่าแก่นี้อีกครั้งบนแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครหรือไม่นั้น เชื่อว่าหลายคนก็คงไม่ทราบมาก่อนเช่นกันว่า พิธีโล้ชิงช้านั้นมีขึ้นตั้งแต่สมัยในรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีตรียัมพวาย ตรีปวาย เพื่อต้อนรับพระอิศวรซึ่งเป็นหนึ่งในสามเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่จะเสด็จลงสู่โลกในวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนยี่

นอกจากนี้ ในประเทศไทย ยังมีเสาชิงช้าอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่หน้าหอพระอิศวร เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมีการประกอบพิธีโล้ชิงช้ามาแต่โบราณเช่นกัน แต่ได้เลิกไปก่อนที่จะมีการก่อสร้างขึ้นใหม่ในภายหลัง โดยจำลองแบบมาจากเสาชิงช้าที่อยู่ในกรุงเทพฯ

wikipedia.org

สำหรับเสาชิงช้าที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นมีอายุรวมประมาณ 222 ปี และได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำคัญเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 นับตั้งแต่สร้างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2327 และได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งล่าสุด โดยเสาชิงช้าคู่เดิมถูกถอดเปลี่ยนเมื่อปี พ.ศ. 2549

เสาชิงช้าดังกล่าวมีลักษณะตั้งอยู่บนแท่นหินขนาดใหญ่ สูง 21.15 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ฐานกลมประมาณ 10.50 ม. ฐานกลมก่อเป็นฐานปัทม์ทำด้วยหินล้างสีขาว พื้นบนปูกระเบื้องดินเผาสีแดง มีบันได 2 ขั้น ทั้ง 2 ด้าน ตามแนวโค้งของฐานติดแผ่นจารึกประวัติเสาชิงช้า เสาไม้แกนกลางคู่และเสาตะเกียบ 2 คู่ เป็นเสาหัวเม็ด ล้วนทำด้วยไม้สักกลึงกลม โครงยึดหัวเสาทั้งคู่แกะสลักอย่างสวยงาม กระจังและหูช้างไม้เป็นลวดลายไทย ทั้งหมดทา สีแดงชาด ติด สายล่อฟ้า จากลวดลายกระจังด้านบนลงดิน

wikipedia.org

อย่างไรก็ตาม พิธีโล้ชิงช้าได้ยกเลิกไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี 2475 ได้ 2 ปี  ด้วยเหตุผลด้านข้อจำกัดของพระราชทรัพย์ และถูกมองว่าเป็นพิธีไม่ร่วมสมัย ทั้งยังมีความอันตรายในการประกอบพิธี

keyboard_arrow_up