สมาชิกเพื่อไทยเดินเท้าตามบ้าน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

สมาชิกและอดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย นำโดย นายสุรชาติ เทียนทอง นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ นางพิมพ์ชนา โหสกุล และสมาชิกพรรค ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ที่เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ซึ่งได้รับการต้อนรับและความร่วมมือจากทั้งชาวชุมชนและผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี

นายสุรชาติ ระบุว่า การรณรงค์ด้วยการเดินเท้าและบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าน ให้สัตว์เลี้ยงตามชุมชนแต่ละหลังคาเรือน ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าการตั้งศูนย์บริการเพียงจุดเดียวหรือบางจุด ซึ่งจากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าที่ระบาดในไทยช่วงนี้ จำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหา และประชาชนเองก็มีจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงบริการภาครัฐในเรื่องนี้ ทำให้เผชิญความเสี่ยง

keyboard_arrow_up